Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

O nas


INFORMACJA DLA RODZICÓW – BARDZO WAŻNE!!!

Od 01 września 2019 roku w przedszkolu będą obowiązywać karty magnetyczne i czytnik. Na podstawie czytnika naliczane będzie czesne za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu.

• Rodzice otrzymują za darmo 1 kartę z imieniem i  nazwiskiem dziecka

Każda kolejna karta to koszt 17 zł - poniesiony przez Rodziców

• Zapotrzebowanie na dodatkową kartę prosimy zgłaszać  do 14 czerwca u referenta wraz z  opłatą.


 

Publikacja informacji

Informacja o miejscu opublikowania sprawozdania  finansowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Łęcznej za 2018 rok została zamieszczona na BIP Zespołu Obsługi Szkół i  Przedszkoli w Łęcznej.

 


 

 

 


Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00-17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

W przedszkolu funkcjonuje 10 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Placówka mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku otoczonym rozległym ogrodem z placem zabaw wyposażonym w sprzęt sportowo-rekreacyjny, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci oraz zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Przedszkole posiada salę do zajęć indywidualnych oraz ogród sensoryczny, w którym dzieci poznają świat wielozmysłowo.

Organem prowadzącym jest Gmina Łęczna. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Jasne, kolorowe, przestrzenne, estetycznie i funkcjonalnie wyposażone sale dają dzieciom poczucie ciepła i bezpieczeństwa. Zgromadzone w salach kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnorodnych aktywności.

Zapraszamy do naszego Przedszkola!