Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

O nasSzanowni Państwo!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapisów do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 - dzieci aktualnie uczęszczające nie przystępują do rekrutacji, gdyż mają zapewnione miejsce w przedszkolu od 01.09.2020 r., jeżeli rodzice złożą odpowiednią deklarację.

Proszę o pobranie za potwierdzeniem u wychowawców grup lub ze strony internetowej deklaracji korzystania z przedszkola i złożenie jej w gabinecie dyrektora do 21.02.2020 r. (piątek). Brak deklaracji we wskazanym ustawowo terminie spowoduje, że będą Państwo podlegali rekrutacji na zasadach ustawowych.

 


 


 
O Przedszkolu...

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00-17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

W przedszkolu funkcjonuje 10 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Placówka mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku otoczonym rozległym ogrodem z placem zabaw wyposażonym w sprzęt sportowo-rekreacyjny, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci oraz zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Przedszkole posiada salę do specjalistycznych zajęć indywidualnych oraz ogród sensoryczny, w którym dzieci poznają świat wielozmysłowo.

Jasne, kolorowe, przestrzenne, estetycznie i funkcjonalnie wyposażone sale dają dzieciom poczucie ciepła i bezpieczeństwa. Zgromadzone w salach kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnorodnych aktywności.

Organem prowadzącym jest Gmina Łęczna. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie. Dyrektorem Przedszkola jest mgr Dorota Czapnik-Berej, wicedyrektorem - mgr Małgorzata Wawryszuk.

 

Zapraszamy do naszego Przedszkola!