Przedszkole Nr 4 w Łęcznej Przedszkole Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - O nas Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Przedszkolaki Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Galeria Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Dla Rodziców Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Kontakt
Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

O nas

 


       Zestawienie należności za miesiąc luty 2018 r. dla wszystkich grup


Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 w Łęcznej ogłasza nabór dzieci

wieku 2,5 – 5 lat
 

na rok szkolny 2018/2019


w terminie: od 1 do 30 marca 2018r.

Zapisy będą prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe

i

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DLA GRUP POWYŻEJ 5 GODZIN:

Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to:

  • dzienna stawka wyżywienia- 5,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);

  • za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę zadeklarowaną we wniosku./zwalnia się z opłaty w wysokości 70% drugie dziecko z tej samej rodziny i w wysokości 100% trzecie i następne dziecko z tej samej rodziny oraz w wysokości 100% dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/

INFORMACJA DLA GRUP 5- GODZINNYCH:

  • Dzieci 4-5 letnie mogą zostać zapisane na pięć godzin bezpłatnie,

  • Warunkiem utworzenia takiej grupy jest co najmniej 25 dzieci 4 letnich lub 5- letnich,

  • Brak wymaganej liczby dzieci w danym przedszkolu, spowoduje łączenie tych grup pomiędzy przedszkolami

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

Dzieci 6 letnie będą przyjmowane do grup 5 i 10 godzinnych utworzonych przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Staszica 17 ( zapisy ul. Szkolna 53) i Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Jaśminowa 6. Koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych, to tylko dzienna stawka wyżywienia w wysokości 5,00zł dziennie. Nabór do oddziałów przedszkolnych prowadzony jest bezpośrednio w/w szkołach.

Wniosek i oświadczenia dostępne są na stronie internetowej oraz w gabinecie dyrektora przedszkola.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w gabinecie dyrektora.

Przedszkole nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dokumenty do pobrania

  •  Wniosek o przyjęcie dziecka pobierz

  •  Zarządzenie Burmistrza Łęcznej pobierz

  • Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej wraz z oświadczeniem dla rodziców/ opiekunów pobierz

  • Oświadczenie pobierzPrzedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej usytuowane jest na Osiedlu Niepodległości przy ulicy Obrońców Pokoju 13 w Łęcznej.

Dyrektor: mgr Elżbieta Kowalczyk

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00-17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. W przedszkolu funkcjonuje 10 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Placówka mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku otoczonym rozległym ogrodem z placem zabaw wyposażonym w sprzęt sportowo-rekreacyjny, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci oraz zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Organem prowadzącym jest Gmina Łęczna. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Jasne, kolorowe, przestrzenne, estetycznie i funkcjonalnie wyposażone sale dają dzieciom poczucie ciepła i bezpieczeństwa. Zgromadzone w salach kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnorodnych aktywności.

Zapraszamy do naszego Przedszkola!

Podstawa programowa


Więcej

Programy


Więcej

Metody


Więcej

Kalendarz wydarzeń


Więcej

Ramowy rozkład dnia


Więcej

Kadra


Więcej

Zajęcia dodatkowe


Więcej