Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Autyzm to nie koniec świata, to po prostu inny świat

AUTYZM TO NIE KONIEC ŚWIATA

TO PO PROSTU INNY ŚWIAT

Symptomy potencjalnie świadczące o ASD (spektrum zaburzeń autystycznych) u dzieci przedszkolnych

Relacje społeczne

Dziecko może mieć problemy z:
• dzieleniem się z innymi osobami
• nieodpartą chęcią kontrolowania wszystkiego i rządzenia
• zrozumieniem potrzeb społecznych innych osób
• zrozumieniem planów innych osób
• zrozumieniem potrzeb, uczuć i myśli innych
• nawiązywaniem kontaktów międzyludzkich
• braniem udziału w zabawach lub grach z innymi dziećmi
• współczuciem dla innych lub okazywaniem zadowolenia
• zrozumieniem ogólnych pojęć społecznych

Mowa i komunikacja

Dziecko autystyczne może:
• komunikować się z innymi w sposób, którego prawie nikt nie rozumie
• nie rozumieć celu komunikacji z innymi
• stosować mimikę lub gestykulację w nieodpowiedni sposób (mało lub za wiele) jak również może mieć kłopoty ze zrozumieniem gestów innych
• w dziwny sposób nawiązywać kontakt wzrokowy, który negatywnie wpływa na nawiązywanie kontaktów społecznych (np. zbyt długie wpatrywanie się w drugą osobę)
• nie nawiązywać kontaktu wzrokowego z innymi osobami
• nie potrafić rozpocząć, kontynuować lub skończyć rozmowy z powodu niezrozumienia sytuacji i komunikatu
• rozmawiać zawsze tym samym tonem, za głośno lub za cicho
• rozmawiać bardzo formalnie

• rozmawiać zwrotami, które zostały gdzieś zasłyszane
• mieć problem z używaniem zaimków lub z powtarzaniem tego co mówią inni, np. “chcesz mleka”, co ma znaczyć; “ja chcę mleka”.
• mieć problem z zadawaniem pytań lub odczytywaniem instrukcji
• będzie się starało nawiązać kontakt tylko w celu zaspokojenia swoich potrzeb
• będzie rozmawiało tylko o rzeczach, ale nie na temat uczuć lub myśli
• będzie potrzebowało więcej czasu na zrozumienie poleceń ustnych i odpowiedzi na nie
• nie zrozumie potrzeby przekazywania informacji innym osobom
• będzie rozumiało dokładnie to co słyszy, nie będzie pojmowało podtekstu
• będzie miało kłopot z zapamiętaniem i wykonaniem poleceń złożonych
• będzie miało kłopot z pozdrawianiem innych w odpowiedni sposób
• będzie miało problem z koncentracją nad jednym głosem w przypadku dużego hałasu
• nie zrozumie potrzeby reagowania na swoje imię

Dziwne lub powtarzające się wzorce zachowań

Dziecko z autyzmem może:
• potrzebować codziennej rutyny, mieć problem z jakimikolwiek zmianami
• żyć we własnym wyobrażonym świecie, który może być ograniczony i kompulsywny
• posiadać cechę perfekcjonizmu, nie będzie zdolne do przegrywania lub przyznania się do swoich błędów
• powtarzać te same ruchy rękoma lub obracać się w koło
• nie potrafić kontrolować niektórych drgań mięśni
• być zaaferowane bodźcami zmysłowymi, np. kołem, które się obraca lub migającymi światełkami
• być przerażone słysząc niezapowiedziany dziwny głos lub hałas
• lokalizować swoje miejsce poprzez stukanie w ściany lub meble
• mieć problem z czekaniem w kolejce
• nie reagować odpowiednio na ból
• być bardzo wrażliwe na sposób ułożenia jedzenia, niektóre pokarmy nie mogą być pomieszane lub obok siebie
• mają kłopot z nauką podstawowych czynności w toalecie

Dzieci z rozpoznanym zaburzeniem ze spektrum autyzmu, maja szansę na uzyskanie postępów rozwojowych, mimo że odbywa się to inaczej niż u rówieśników.

Konieczna jest wczesna stymulacja i terapia specjalistyczna pod kierunkiem: psychiatry, psychologa, pedagoga, logopedy, fizjoterapeuty oraz aktywne wspomaganie ze strony rodziny.

Więcej informacji znajdziesz:

www.synapsis.org

http://naniebiesko.org.pl/

http://autyzm.net.pl/

http://www.zaciszeautyzmu.pl/

http://niegrzecznedzieci.org.pl/

Powrót