Przedszkole Nr 4 w Łęcznej Przedszkole Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - O nas Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Przedszkolaki Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Galeria Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Dla Rodziców Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Kontakt
Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Metody

W codziennej pracy z dziećmi stosujemy aktywizujące, czynnościowe i problemowe metody, które inspirują dziecko do poznawania, odkrywania, badania, tworzenia i działania. Należą do nich:

Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”
Metoda wspomagająca rozwój umysłowy dzieci oraz zasady edukacji matematycznej. Ćwiczenia i zabawy dopasowane są do wieku i możliwości dzieci- opracowane tak, by edukacja matematyczna była jak najbardziej przystępna i przyjazna dzieciom.

Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz)
Metoda ta wspomaga rozwój koncentracji, słuchania oraz przyswajania wiedzy. Dzięki grom i zabawom z piosenką, przy muzyce dzieci mają szansę kształtować swoją wyobraźnię, zdolności twórcze i improwizacyjne. Rozwija także motorykę dziecka i poznawanie wielozmysłowe. Metoda ta pomaga w integracji grupy.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Metoda ta, to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do: poznawania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.

Metoda Carla Orffa
Metoda ta polega na twórczym obcowaniu z muzyką realizującym się w różnych formach ruchu, tańcu, śpiewie, mowie, grze na instrumentach.

Metoda Pedagogiki Zabawy
Metoda ta polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych różnych krajów w celu integracji dzieci. Uczy ona współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej.

Metoda Rudolfa Labana
Metoda Labana jest metodą gimnastyki twórczej, metodą improwizacji ruchowej, u której podstaw leży naturalna ruchliwość. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji, ćwiczeniami muzyczno-ruchowymi, zabawą, tańcem, opowieścią ruchową, scenkami dramowymi. Cechą charakterystyczną metody jest odchodzenie od ruchu odwzorowanego na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem. Celem tej metody jest rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej w obrębie pięciu głównych tematów, jakimi są:
  • wyczucie własnego ciała
  • wyczucie przestrzeni
  • wyczucie ciężaru i czasu
  • doskonalenie płynności ruchów
  • kształtowanie umiejętności współdziałania z partnerem
Powrót