Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Podziękowania dla rodziców ze Słoneczek za czynny udział w życiu grupy

Podziękowania dla rodziców z grupy Słoneczka za czynny udział w życiu grupy, przedstawicielom Trójki Grupowej Pani Martynie K., Pani Annie G., Panu Łukaszowi B. oraz za udział w inscenizacji "Rzepka" Pani Oldze D., Jagodzie W., Aleksandrze S., Martynie K., Katarzynie Sz., Monice S., Aleksandrze P.,  Marii K., Magdzie J., Panu Robertowi B., Michałowi K.

Wychowawczynie

Powrót