Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Psycholog

mgr Patrycja Słomiany

czwartek 800- 1200

piątek 800- 1200

konsultacje dla Rodziców

czwartek, piątek godz. 800 - 830

Głównym zadaniem psychologa w przedszkolu jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu poprawy ich funkcjonowania.

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są z dziećmi wymagającymi wsparcia w zakresie sfery poznawczej, integracji wzrokowo- ruchowej oraz sfery emocjonalnej. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się w małych grupach również dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Podczas spotkań dzieci uczą się rozpoznawać, nazywać i wyrażać swoje emocje, nabywają umiejętności interpersonalnych, wzmacniają swoją samoocenę, przez co są bardziej zmotywowane do pracy i chętniej podejmują różnego rodzaju działania.

W razie pytań, wątpliwości związanych z rozwojem dzieci, serdecznie zapraszam na konsultacje. Zachęcam do współpracy, postaram się rozwiać wszelkie Państwa wątpliwoścismiley

Powrót