Przedszkole Nr 4 w Łęcznej Przedszkole Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - O nas Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Przedszkolaki Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Galeria Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Dla Rodziców Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Kontakt
Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Ramowy rozkład dnia

 

6.00 - 8.00
Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zabawy tematyczne, zabawy według inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne.

8.00 - 8.30
Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych – organizowanie warunków do kształtowania prawidłowej postawy ciała. Praca indywidualna lub z zespołem dzieci, praca z dzieckiem zdolnym. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe.

8.30 - 9.00
Śniadanie - czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku.

9.00 - 10.00
Zajęcia dydaktyczne z całą grupą, wyzwalające różne rodzaje aktywności w oparciu o podstawę programową. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych. Tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania lub stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych i konstrukcyjno-technicznych.

10.00 - 10.15
II śniadanie – przyzwyczajanie do zdrowego żywienia

10.15 - 11.30
Zabawy na powietrzu – tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej w ogrodzie przedszkolnym. Spacery, wycieczki, obserwacje przyrody z uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku, prace ogrodniczo-porządkowe.

11.30 - 12.00
Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne, pomoc w nakrywaniu do stołu.

12.00 - 12.30
Obiad - kształtowanie zachowań prozdrowotnych i wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas wspólnie spożywanych posiłków.

12.30 - 14.15
Relaks, odpoczynek (leżakowanie w grupie 3-latków). Zabawy relaksacyjne, czytanie bajek, opowiadań, pobyt na placu zabaw, zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania dzieci. Praca indywidualna i w małych zespołach.

14.15 - 14.30
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne.

14.30 - 14.45
Podwieczorek.

14.45 - 17.00
Rozmowa z dziećmi, omówienie wydarzeń dnia. Aktywność własna dzieci - zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne. Rozchodzenie się dzieci.

Powrót