Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Sala terapeutyczno-sensoryczna

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej  stworzyliśmy salę terapeutyczno- sensoryczną, której  głównym celem jest udzielenie niezbędnej pomocy dzieciom z różnymi deficytami, oraz dysfunkcjami rozwojowymi np. spektrum autyzmu, ADHD, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, oraz zaburzeniami rozwoju procesów integracji sensorycznej. Głównym celem terapii jest poprawienie funkcjonowania centralnego układu nerwowego dziecka, co wpływa pozytywnie na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej, emocjonalnej i poznawczej. 

 Całe pomieszczenie zostało wyłożone miękką, różnobarwną wykładziną dywanową, która zapewnia naszym podopiecznym najwyższy poziom komfortu. Stworzyliśmy kącik wyciszenia i relaksacji, dający chwile ukojenia i  odizolowania od wszelkich napływających z zewnątrz bodźców. Posiadamy także profesjonalną kabinę do terapii integracji sensorycznej, której celem jest stymulowanie systemu przedsionkowego, dostarczenie odpowiedniej dawki zapotrzebowania na ruch: rotacyjny, liniowy, oraz huśtanie. W naszej sali znalazły się najwyższej jakości: platformy, ścieżki sensoryczne, dysk sensoryczny, taśmy rozciągające, pufy, deskorolki,  piłki do ćwiczeń, platformy, kładki, równoważnie, huśtawki terapeutyczne, panele sensoryczne i wiele innych. Wierzymy, że stworzona przez nas pracownia do zajęć terapeutyczno- sensorycznych stanie się cudowną szansą dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na wyrównanie braków prawidłowego odbioru i analizy bodźców płynących zarówno ze środowiska zewnętrznego (słuch, wzrok, smak, węch, dotyk), jak i  wewnętrznego  (czucie głębokie, równowaga).

Powrót