Przedszkole Nr 4 w Łęcznej Przedszkole Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - O nas Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Przedszkolaki Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Galeria Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Dla Rodziców Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej - Kontakt
Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Zajęcia dodatkowe

Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia prowadzą sprawdzeni i wykształceni instruktorzy, lektorzy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach.

Zajęcia dodatkowe podstawowe bezpłatne:
• rytmika - 2x w tygodniu
• język angielski - 2x w tygodniu
• religia (dzieci 6-letnie) - 2x w tygodniu
• zajęcia logopedyczne - 2x w tygodniu
• zajęcia z psychologiem - 2x w tygodniu (w razie potrzeby)

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Z przyjemnością informujemy, że od roku 2010, Państwa dzieci zostały objęte systematyczną nauką języka angielskiego w przedszkolu.

Głównym celem nauki jest uwrażliwienie dzieci, już od najmłodszych lat, na język obcy, a w tym przypadku, na język angielski. Oznacza to rozwój ich świadomości, że angielski jest odrębnym językiem, jeszcze innym sposobem komunikowania się z otoczeniem.

Założeniem metodycznym jest nauczanie początkowe dzieci przez gry i zabawy, piosenki i rymowanki, barwne ilustracje i karty obrazkowe, opowiadania i aktywizację angażującą uczniów na wiele możliwych sposobów /odgrywanie scenek, teatrzyki kukiełkowe, …/, również poprzez oddziaływanie na zachowanie afektywne, w celu wzmocnienia u dzieci pozytywnych doświadczeń językowych, tak, by w przyszłości ochotnie podjęły dalsze kształcenie w szkole.Dzieci uczęszczające na zajęcia, progresywnie, na miarę swoich możliwości i stopnia zaangażowania oraz stopnia ekspozycji na język obcy/ dzieci młodsze krócej i w węższym zakresie, zaś dzieci starsze dłużej i w szerszym zakresie/ oraz odpowiednio do wieku, nabywają następujące umiejętności:

 • Witanie się i przedstawianie po angielsku. Wyrażenia: Hello! Good morning! Hi! I’m... What’s your name? It’s nice to see you. How are you? I’m fine, thank you. Goodbye. Bye. Słownictwo: book, school, boy, girl, teacher, children.
  Piosenka: Hello, hello everyone/ x2
  Hello… Hello…/ x2

  Piosenka: Hello! Hello! It’s a lovely day.
  Welcome to the
  park, come in and play!
  Piosenka: Good morning children, hello to you!
  It’s nice to see you, how are you?
  Good morning
  teacher, hello to you!
  It’s nice to see you, how are you?
  Good morning
  Kasia, hello to you!
  It’s nice to see you, how are you?
  Good morning
  Ben, hello to you!
  It’s nice to see you, how are you?
  I’m fine. Thank you!

 • Nazywanie przyborów szkolnych. Wyrażenia: What is this? Słownictwo: pen, pencil, pencil- case, book, ruler, rubber, board, school- bag.
  Rab: What is this? This is a pen.
  What is this? This is a pencil.
  What is this? This is a pencil- case.

  What is this? This is a book.
  What is this? This is a ruler.
  What is this? This is a rubber.
  What is this? This is a school- bag.

  What is this? This is a board.

 • Nazywanie kolorów. Słownictwo: colours, pink, red, orange, yellow, green, blue, purple, black, white, brown.
  Piosenka: Animal colours/x2
  Red, blue, green and yellow.
  Pink, pink, a pig is pink. Pink, pink, pink.
  Brown, brown, a bear is brown. Brown, brown, brown.
  Orange, orange, a fish is orange, Orange, orange, orange.
  Animal colours/x2
  Red, blue, green and yellow.
  Piosenka: By, by for now, see you soon.
  Come back again to our classroom
  .

 • Umiejętność liczenia od 1- 10. Słownictwo: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
  Piosenka: Number song

 • Nazywanie części ciała. Słownictwo: head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose.
  Piosenka: Head and shoulders knees and toes, knees and toes.
  Eyes and ears and mouth and nose, mouth and nose.
  Head and shoulders knees and toes, knees and toes,
  (knees and toes) X3

 • Nazywanie wybranych owoców. Słownictwo: strawberry, cherry, plum, lemon, banana, orange, grape, apple,

 • Nazywanie członków rodziny. Słownictwo: family, mummy, daddy, sister, brother, grandma, grandpa.
  Piosenka: Hello mummy, hello daddy
  Mummy, daddy, I love you all!
  Hello sister, hello brother
  Sister, brother, I love you all!
  Hello grandma, hello grandpa
  Grandma, grandpa, I love you all!

 • Nazywanie zabawek i słownictwa związanego z tematyką świąteczną. Słownictwo: Santa, Christmas, Christmas tree, star, sweets, presents, toys, car, doll, robot, train, kite, ball, balloon, teddy bear.
  Piosenka: My Christmas tree is green and bright.
  It has a star that shines at night.
  When Santa comes to visit me,
  I’m sure he’ll like my Christmas tree.
  Piosenka: We wish you a merry Christmas.
  We wish you a merry Christmas.
  We wish you a merry Christmas.
  And a happy New Year!

 

Listening to Christmas carols

 

Program:”Happy Hearts”- Jenny Dooley- Virginia Evans /Express Publishing/, “English with Ellie”- Alison Blair and Jane Cadwalader /Richmond Publishing/, “Mini Bingo”- Anna Wieczorek /Wydawnictwo Szkolne PWN/.

Powrót