Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Zajęcia specjalistyczne w reżimie sanitarnym

Od 18 maja istnieje możliwość organizowania dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych w placówce. W związku z tą informacją, nasze przedszkole, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, dostosowało odpowiednio wyznaczone pomieszczenia do pracy indywidualnej z dzieckiem w bezpośrednim kontakcie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Zachęcamy do zapoznania się.

Powrót

Zdjęcia