Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zawsze dostosowywane są do indywidualnych potrzeb, oraz możliwości naszych wychowanków. Poprzez podjęte działania terapeutyczne dążymy do pełnego i harmonijnego rozwoju dzieci. Głównym celem zajęć jest usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, by dać dziecku szansę na sukces, a także stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji w schemacie ciała, oraz orientacji kierunkowo-przestrzennej.

Powrót

Zdjęcia