Przedszkole Nr 4 w Łęcznej

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 w Łęcznej ogłasza nabór dzieci
w wieku 2,5 - 5 lat na rok szkolny 2019/2020

w terminie: od 1 marca do 29 marca 2019 r.

Zapisy będą prowadzone na podstawie ustawy
z dn. 14 grudnia 2016 r. –  Prawo Oświatowe

 i 
WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA


INFORMACJA DLA GRUP POWYŻEJ 5 GODZIN:

 Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.
 Przyjmowane są dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to:
- dzienna stawka wyżywienia - 5,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);
- za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin  opłata wynosi 1 zł. za każdą godzinę zadeklarowaną we wniosku.
Zwalnia się z opłaty w wysokości 70% drugie dziecko z tej samej rodziny i w wysokości 100% trzecie i następne dziecko z tej samej rodziny oraz w wysokości 100% dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

INFORMACJA DLA GRUP 5- GODZINNYCH:

Dzieci 4-5 letnie mogą zostać zapisane na pięć godzin bezpłatnie, warunkiem utworzenia takiej grupy jest co najmniej 25 dzieci 4-letnich lub 5-letnich.
Brak wymaganej liczby dzieci w danym przedszkolu spowoduje łączenie tych grup pomiędzy przedszkolami.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH:

Dzieci 6 letnie będą przyjmowane do grup 5 i 10 godzinnych utworzonych przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Staszica 17 (zapisy ul. Szkolna 53) i Szkole Podstawowej Nr 4  ul. Jaśminowa 6. Koszt pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych, to tylko dzienna stawka wyżywienia w wysokości 5 zł.
Nabór do oddziałów przedszkolnych prowadzony jest bezpośrednio w szkołach.


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka pobierz

Zarządzenie Burmistrza

Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej wraz z oświadczeniem dla rodziców/ opiekunów pobierz

Oświadczenie pobierz

Powrót